Ochrana osobních údajů

Jak chráníme a zpracováváme Vaše osobní údaje

Správcem pro shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů a zároveň zpracovatelem těchto údajů je společnost ABAMO s.r.o., IČ: 26282470  DIČ: CZ26282470, se sídlem Pražská 647/158, Bosonohy, 642 00 Brno (příp. její zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány strojově (automatizovaně) a písemně, kdy je zabezpečeno, aby k nim měli přístup pouze pověření zaměstnanci.

K jakým účelům data používáme a jak dlouho

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány výhradně pro účely plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření a to po dobu nezbytně nutnou, která je zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. stanovena na 5 (pět) let od přípravy nebo uzavření smlouvy případně fakturace služeb či zboží. Namátkové ověření polohy vozidla, kopie ŘP a OP zpracováváme a uchováváme do vypořádání vzájemných závazků ze smlouvy.

Jaké údaje používáme

Zpracovávané a uchovávané údaje v obchodních případech pronájmu obytných vozů jsou: jméno a příjmení, název a IČ obchodní firmy, číslo bankovního účtu, kontaktní telefonní číslo, adresa, email, číslo OP, sjednané státy, namátkové ověření polohy vozidla, kopie ŘP a OP .  V ostatních obchodních případech uchováváme a zpracováváme:  jméno a příjmení, název a IČ obchodní firmy, číslo bankovního účtu, kontaktní telefonní číslo, adresa a email.

Moje práva

Mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dotaz nebo úpravu údajů mohu takto učinit písemně na adresu sídla správce tj. ABAMO s.r.o., Pražská 647/158, Bosonohy, 642 00 Brno nebo elektronicky na email abamo@abamo.cz .

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.